۰ تومان

لطفاً برای خرید، سرویس مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نموده و با پر نمودن فرم مقابل، بر روی پرداخت کلیک نمایید.

توضیحات
اولین سیستم عامل تخصصی برای میزبانی وب سایت ها CloudLinux هست که موجب می شود تا سرور شما همیشه در حالت پایدار باقی بماند. بطوری که بعنوان مثال چنانچه سرور شما به دلیل استفاده بیش از حد یک مشتری از منابعی مانند CPU و RAM، از دسترس خارج شود، CloudLinux به کمک شما آمده و باعث پایداری سرور می شود.